Privacybeleid Holding Matzz & Co B.V.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Holding Matzz & Co B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Holding Matzz & Co B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, www.matzzi.eu , geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Holding Matzz & Co B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Holding Matzz & Co B.V. heeft SSL certificaten voor haar websites.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Wij vragen uw geboortedatum om te kunnen controleren of u ouder bent dan 16 jaar. Is dit niet het geval, zullen we u vragen het e-mail adres van één van uw ouders /verzorgers in te vullen. Hem / haar zullen we benaderen of hij/zij instemt met uw gebruik van onze producten en diensten.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hostnet B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Afhankelijk van welke diensten u van ons verwacht, hebben we meer- of minder informatie nodig:

  • Gebruik van onze testomgeving: hiervoor hebben we minimaal uw naam, leeftijd (t.b.v. leeftijdscriterium) en Emailadres nodig. Uiteraard ook de resultaten van de door u ingevulde persoonlijkheids-, drijfveren, rolmodel en/of conflicthanteringstesten.
  • Panorama: om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen vragen we U: NAW gegevens, opleiding, werkervaring, hobby’s en sporten en uiteraard een telefoonnummer en Email adres waarop we je kunnen bereiken. Op basis van deze gegevens kunnen we u ondersteunen bij het volgen van uw ambitie.
  • Werving & selectie Plus: een zo compleet mogelijk ingevuld panorama en uw goedkeur / beschikbaarheid om in zoekopdrachten te worden meegenomen.
Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hostnet B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van “tracking cookies” (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken geen informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen gegevens om jou inzicht, overzicht en grip te geven. Een groepsprofiel stellen we in opdracht samen. Als je daar deelgenoot van bent, informeren we je voordat je deelneemt aan testen. Je individuele rapportage koppelen we altijd rechtstreeks aan je terug.

Wanneer het op prijs stelt, kunnen we jou panorama mee nemen in zoekopdrachten. Hiervoor geef je expliciet van te voren toestemming /geef je aan dat je hiervoor beschikbaar bent. Om je inzicht te geven en te spiegelen over je persoonlijkheid, persoonskenmerken en voorkeursrollen, hebben we gegevens van je nodig. Ook werving & selectie en/of executive search valt of staat bij de mensen die we kennen of de netwerken die we kunnen aanspreken. Als je aangeeft dat je beschikbaar bent (dus zichtbaar in zoekopdrachten) gebruiken we je informatie, uitsluitend op deze manier.

Termijn

De manier waarop wij werken valt of staat bij vertrouwen en zorgvuldigheid. Schending van je privacy is uitermate vervelend voor jou, maar straalt ook op ons af. We hebben er in onze ogen een gemeenschappelijk belang bij dat we dat voorkomen. Jij beheert daarom je eigen gegevens en bepaalt dus wat en hoeveel informatie je met ons deelt. Als je account 1 jaar inactief is, sturen we je een mail waarin we vragen wat je met je account zou willen doen: actualiseren /voor jezelf houden of afsluiten?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld indien u dit niet expliciet aangeeft. In alle overige gevallen kan de informatie intern gedeeld worden om U alle mogelijkheden te kunnen aanbieden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verandering

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie (panorama) die op moment aan ons is verstrekt.

Beheer uw eigen gegevens / inzicht welke gegevens bewaard worden

U kunt te allen tijde in uw persoonlijke omgeving, waar u uw eigen (basis) gegevens kunt aanpassen. Gegevens die zijn gegenereerd doordat u aan één – of meerdere testen heeft deelgenomen kunt u uiteraard in deze omgeving inzien, maar niet wijzigen. U kunt uiteraard een test opnieuw doorlopen, waardoor er een nieuw rapport wordt opgesteld. Hebt u vragen over de gegevens die op deze wijze tot stand zijn gekomen en in uw eigen panorama worden bewaard, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om rechtstreeks met ons te communiceren. Dat geldt ook voor aanpassen / uitschrijven van onze diensten / nieuwsbrief.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Wie heeft welke rol bij de omgang met persoonsgegevens

Binnen Matzzi hebben we een heldere taakverdeling / rol. Deze hebben we vastgelegd in het organogram.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten over ons handelen of dit privacybeleid, neemt u dan s.v.p. contact met ons op. Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Holding Matzz & Co B.V.
De Berg 8, 5439 NK Linden (NBr)
Han Ribberink (06 – 28829902)
info@Matzzi.eu